Kemisk förbehandling

Kemisk förbehandling (Gardobond X 4739) - Kemisk förbehandling med en jettvättmaskin av kammartyp är en process för att rengöra ytor och förbehandla dem inför pulverlackering eller annan ytbehandling.

Kemisk förbehandling

Anledningar till kemisk förbehandling:

Gardobond X 4739 är en multifunktionell produkt som kan användas för flera olika typer av förbehandling. Den kan användas som avfettning, för att avlägsna rost, oxidering och andra föroreningar från ytan på föremålet. Gardobond X 4739 innehåller också en passivator som skapar en skyddande yta på ytan av föremålet för att förhindra korrosion.

Processen börjar med att föremålet placeras i jettvättmaskinen. Jettvättmaskiner fungerar genom att pumpa en blandning av vatten och kemisk produkt genom en serie sprutmunstycken som är monterade på väggarna i en sluten kammare. Blandningen bildar sedan en högtrycksstråle som riktas mot ytan på föremålet. Denna process tar bort alla föroreningar och smuts från ytan på föremålet och samtidigt appliceras en skyddande yta av passivator.

Efter att föremålet har behandlats kan det vid behov sköljas med vatten för att ta bort eventuella rester av kemisk produkt eller föroreningar från ytan. Efter att ytan har torkat kan föremålet sedan pulverlackeras eller annan ytbehandling kan appliceras.

Sammanfattningsvis är kemisk förbehandling en effektiv och mångsidig process för att rengöra och förbehandla ytor inför pulverlackering eller annan ytbehandling. Processen tar bort alla föroreningar och applicerar samtidigt en skyddande yta för att förhindra korrosion.

Objektens maxstorlek: 1900 x 1100 x 8000 mm