Blästring

Blästring - Blästring är en effektiv metod för att rengöra och förbereda ytor inför målning, lackering eller andra behandlingar. Med hjälp av blästring kan du ta bort rost, gammal färg och andra föroreningar på ytan och ge den en jämn och ren finish. Blästring är också ett miljövänligt alternativ då det inte använder kemikalier eller lösningsmedel.

Blästring

Anledningar till att man bör blästra:

  1. Rengöring: Blästring är en effektiv metod för att rengöra ytor från rost, gammal färg och andra föroreningar som kan göra ytan ojämn och svår att måla eller behandla på annat sätt.
  2. Förberedelse: Blästring gör ytan jämn och ger den en strukturerad yta som är lätt att måla eller behandla på annat sätt. Detta gör att produkten får en bättre vidhäftning och en mer hållbar yta.
  3. Hållbarhet: Blästring gör ytan motståndskraftig mot korrosion och andra påfrestningar, vilket förlänger produktens livslängd.
  4. Miljövänligt: Blästring är en miljövänlig metod då den inte använder kemikalier eller lösningsmedel.
  5. Mångsidighet: Blästring kan användas på en rad olika material som metall, trä och betong, vilket gör att den kan användas på olika produkter och ytor.

Sammanfattningsvis är blästring en effektiv metod för att rengöra och förbereda ytor inför ytbehandling, ge ytan en jämn och strukturerad yta samt öka produkternas hållbarhet och livslängd.

Objektens maxstorlek: 3800 x 2800 x 7600 mm

Stålets minimi tjocklek: 2,5mm

Tyvärr kan vi inte blästra aluminium hos oss. Vår utrustning är inte lämplig för detta material.